Uvod v pomen pojma občutljivosti v arhitekturnem in oblikovalskem kontekstu

Fotografija steklenega kozarca v trenutku, ko se raztrešči

Občutljivost?

Izraz občutljivost v splošnem nosi različne pomene in nastopa v različnih besednih zvezah ter se uporablja v različnih situacijah, vendar v arhitekturnem in oblikovalskem kontekstu dobi prav poseben pomen z značilnim spektrom konotacij.

Skozi aktivnosti, ki so pred vami, boste spoznali pomene in konotacije občutljivosti z vidika arhitekture in oblikovanja v angleščini. Prav tako boste z istim namenom spoznali sorodne pojme in njihov pomen v slovenščini.

Aktivnost 1: Konotacije pojma občutljivosti v angleščini

V tej aktivnosti boste zasledovali različne vidike pojma občutljivosti kot jih uporabljamo v arhitekturi in oblikovanju.

Instruction

Navodilo

Preberite teh pet kratkih sestavkov, ki govorijo o različnih vidikih občutljivosti v arhitekturnih in oblikovalskih kontekstih. Dokončajte povedi z izborom ustrezne besede iz spustnega seznama. Nato preberite povratno informacijo, ki predstavi in obrazloži pravilni odgovor.

1. The elegant and structure of Norman Foster's glass roof in the British Museum can be compared to an almost invisible, intricate, and yet, extraordinarily beautiful spider’s web.

2. Glass as a construction material is often perceived to be an extremely fragile and material but it can withstand a significant load, especially if it is reinforced correctly with additional materials.

3. Some urban spaces are to sudden change such as the major addition of new elements, expansion programmes and buildings.

4. A intervention in the urban landscape can, at the same time, radiate respect towards an existing urban setting but this in no way has to be mundane or predictable - the ideal solution is however, usually hard to find and a lot of thought and effort needs to be put into it.

5. Traditional historic centres contain buildings, forms and geometry which have settled down over centuries of use, and are mixed with contemporary transient structures, such as market stalls, temporary commercial operations and opportunistic vendors, all of which contribute to the life of the street. These images are quite spaces, which can easily be disrupted through interventions that are not adapted to scale or to the corresponding social structures.

Aktivnost 2: Pregled slovenskih izrazov, ki jih povezujemo s pojmom občutljivosti

V tej aktivnosti bomo pregledali konotacije slovenskih izrazov, ki jih povezujemo s pojmom občutljivosti, tako, da bomo najprej poiskali pare z njihovimi angleškimi sopomenkami. Nato pa bomo k slovenskim pojmom poiskali še njihove ustrezne pare pojasnil v slovenščini.

Instruction

Navodilo

Preučite seznam slovenskih izrazov, ki odslikavajo različne razsežnosti občutljivosti in jim poiščite ustrezne angleške izraze in razlage. To storite tako, da z miško izberete slovenski izraz na levi in nato na enak način ustrezno angleško različico na desni. Na enak način poiščite tudi pare med slovenskimi izrazi in njihovimi slovenskimi razlagami. Nato preverite rešitve in poslušajte zvočne posnetke.

© Archi21 Project Consortium: Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais, Open University, University of Ljubljana, Aalborg Universitet, University of Southampton and eLanguages. Image courtesy of angestalt (Flickr).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Licence. Creative Commons Licence